За връзка с нас: 0899 837 196 и 0895 453 707 | Email: info@waterway.bg

Project – „We are like the others“

Project – „We are like the others“

Проектът включваше провеждане на курс по аква стимулация по метода Халвик за период от 5 месеца. Участваха 25 деца. Беше проведен едномесечен летен лагер във Велинград на всички деца с придружители доброволци, част от които бяха техните родители. Беше още организиран купон по случай 1 юни като бяха раздадени подаръци и лакомства, предвидени от екипа ни в проекта.