За връзка с нас: 0899 837 196 и 0895 453 707 | Email: info@waterway.bg

Проект – „Шанс за мен“

Проект – „Шанс за мен“

Проектът „Шанс за мен”, реализиран през 2006г., беше насочен към повишаване ефективността на лечението, качеството на живот и социалната интеграция на децата с увреждания, чрез водна рехабилитация, екскурзии и исторически познания. В проекта бяха включени 30 деца с церебрална парализа и ментални нарушения.