За връзка с нас: 0899 837 196 и 0895 453 707 | Email: info@waterway.bg

За фондация „Воден път“

Фондация „Воден път“ е учредена през 2003 г.и лицензирана от ДАЗД и АСП за извършване на социални услуги за деца. Основната дейност на фондацията е насочена към водната рехабилитация и адаптираното плуване.

Фондация“ Воден път“ е първата организация в България,въвела водната рехабилитация за деца с двигателни, ментални и сетивни нарушения. От създаването си през 2003г. организацията е реализарала различни проекти, свързани с развитието на водната рехабилитация и адаптираното плуване. Дългогодишният опит на екипа от специалисти кинезитерапевти и професионалното им отношение през годините допринесоха за подобряване качеството на живот на много деца със специфични потребности.

Водната рехабилитация и адаптираното плуване се провеждат в различни по големина басейни.

Целевата група на фондацията са деца от 1-17 години с двигателни, ментални и сетивни нарушения и включва деца с детска церебрална парализа,  родова травма на плексус брахиалис, зрителни и слухови нарушения, нарушения на опорно-двигателния апарат, болест на  Пертес, синдром на Даун, хемофилия и др.