За връзка с нас: 0899 837 196 и 0895 453 707 | Email: info@waterway.bg

Проект „Аз продължавам на пред”

Проект „Аз продължавам на пред”

Проект „Аз продължавам напред“ започна на 1 юни с празнуване на детския празник, продължи 4 месеца и приключи на 31 октомври със състезание по плуване. В проекта бяха включени 30 деца в неравностойно положение с неврологични и ментални увреждания, слухови нарушения и деца с хемофилия. Целта на проекта беше социалната интеграция с повишено физическо състояние и личностно самочувствие на деца с неврологични, умствени, слухови увреждания и хемофилия чрез модифицирано плуване и водна рехабилитация.

Дейностите, които инициирахме бяха:

1. Съвместно празнуване на детския празник с други деца в Южен парк и сладкарница „Лучано“.
2. Провеждане на водна рехабилитация.
3. Занимания по модифицирано плуване, завършващо със състезание.
4. Провеждане на курс за водно спасяване „Млад спасител“.
5. Консултативен преглед при невролог.
6. Провеждане на домашна консултация по лечебна физкултура на децата с неврологични увреждания.

В рамките на 4-ри месечният период ние си поставихме конкретни задачи в работата ни с децата:
1. Да намалим социалната изолация на децата с увреждания и пълноценно да участват в обществени мероприятия.
2. Да подобрим физическото и психическо състояние на деца с увреждания след четиримесечната интензивна водна рехабилитация.
3. Да повишим самочувствието им от усвояване на нови умения и удоволствие от активна спортна дейност.
4. Да повишим образователната им култура и проявено чувство за собствено съхранение и спасяване на други хора чрез курс по водно спасяване.
5. Да информираме 60 родители и близки за различни методи и начини за преодоляване на затрудненията и изолацията на децата с увреждания.

Екипът на фондация „Воден път“ благодари на АХУ, благодарение на която проектът бе осъществен и на децата, проявили воля и желание!