За връзка с нас: 0899 837 196 и 0895 453 707 | Email: info@waterway.bg

Индивидуални проекти

Индивидуални проекти

През текущата година са защитени още 2 индивидуални  проекта, които в момента се изпълняват.
С тях се осигуряват средства персонално за дете или няколко деца с цел обезпечаване за водната рехабилитация и кинезитерапията в домашни условия.

В тези проекти са включени:

– Асен Христов с диагноза спастична церебрална парализа
– Ромина Хараланова с диагноза спастична дипареза
– Мартин Тороманов с диагноза  спастична квадрипареза
– Иван Радков с диагноза спастична квадрипареза

– Виктория Лазарова Илиева с диагноза вродена катаракта на двете очи

През 2008г. са осигурени средства за шест деца. С тези средства за срок от четири месеца ще бъдат обезпечени при провеждане на водна рехабилитация и рехабилитация в домашни условия.
Направено е дарение за водна рехабилитация на Мира Маринова през 2009г. в продължение на 4 месеца.