За връзка с нас: 0899 837 196 и 0895 453 707 | Email: info@waterway.bg

Дарения

Уважаеми дами и господа

Ако желаете да се включите към нашата инициатива, запознайте се с нашата интернет страница, в която подробно е описана дейността на фондация ”Вoден път”.

Вашите дарения ще бъдат използвани:

  • * за финансово обезпечаване на лечението и рехабилитацията на деца с увреждания
  • * за закупуване на специализирани уреди за водна рехабилитация
  • * за организиране на мероприятия

Екипът на фондация ”Вoден път” си сътрудничи и партнира с Държавната агенция за закрила на детето на територията на гр. София, Агенцията за хора с увреждания, ръководството на басейн „Левски-Спартак”, фондации и организации, насочени към подпомагане децата в неравностойно положение. Дарения се приемат от фирми, частни лица и всички, които искат да помогнат финансово и предметно.

Специални благодарности на нашите спонсори за:

При дарение фондация ”Вoден път” издава официален документ, чрез който годишният данък доход и данък печалба се намаляват, съгласно българското законодателство.

Банковата сметка на фондацията е:

BG66PRCB92301027313111, PRCBBGSF ProCredit Bank

Телефоните за връзка са: 0899 837 196 и 0895 453 707

е-мейл: fondacia@vodenpat.net

Присъединете се към нашата инициатива и помогнете на повече дечица!